Close
Log In using Email

Stránkové hodiny na farskom úrade

Oznamujeme Vám, že od 11. 6. 2020 funguje farský úrad v normálnom režime. Stránkové hodiny  počas pracovných dní  sú medzi 9:00 - 12:00 hod. Mimo týchto hodín volajte v súrnych prípadoch na nasledovné telefónne kontakty:
  1. Kancelária FÚ - 041 562 562 7
  2. Zborový farár - 0918 828 332
  3. Zborová farárka - 0904 992 624
Radi Vám poskytneme informácie alebo duchovnú pomoc.