View Full Event Details

 • 20. December 2020 - 0:00

Milé sestry, milí bratia,

z dôvodu epidemiologickej situácie v našej krajine a po odporúčaní vedenia cirkvi sme prijali rozhodnutie, že verejné služby Božie sa v našom cirkevnom zbore nebudú konať na žiadnom bohoslužobnom mieste v období od 20. 12. 2020 až do odvolania.

Bratia a sestry, prosíme, aby ste rozhodnutie prijali s láskou a pochopením. Toto dočasné zastavenie nám môže pomôcť, aby sme sa potom mohli stretávať častejšie, slobodnejšie a radostnejšie.

Duchovní pastieri pripravia videopríhovory / skrátené služby Božie k jednotlivým bohoslužobným príležitostiam a sú naplánované nasledovne:

 1. 4. adventná nedeľa 20. 12. 2020 o 9:00 hod.,
 2. Štedrý večer 24. 12. 2020 o 15:30 hod.,
 3. Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2020 o 9:00 hod.,
 4. Druhý sviatok vianočný 26. 12. 2020 o 9:00 hod.,
 5. Nedeľa po Vianociach 27. 12. 2020 o 9:00 hod.,
 6. Záver kalendárneho roku 31. 12. 2020 o 17:00 hod.,
 7. Nový rok 1. 1. 2021 o 9:00 hod.,
 8. Nedeľa po Novom roku 3. 1. 2021 o 9:00 hod., + po skončení záznamu ZOOM
  Odkaz na stretnutie tu:
  Meeting ID: 857 2172 4891
  Heslo: 575395
 9. Zjavenie Krista Pána 6. 1. 2021 o 9:00 hod.

Všetky záznamy budú zverejnené na YouTube kanáli a Facebooku cirkevného zboru. Sledujte webovú stránku cirkevného zboru, YouTube a Facebook, kde budú zverejnené aj prípadné ďalšie online zborové podujatia. Využite tiež širokú ponuku duchovných programov verejnoprávnych médií a cirk. zborov ECAV.

Aj keď sa nebudeme stretávať na službách Božích, povzbudzujeme vás k tomu, aby ste v týchto časoch, či už v rodinách alebo ako jednotlivci, naďalej dbali o duchovný život seba aj svojich najbližších. Všeobecné kňazstvo nám k tomu dáva plný mandát. Na webovej stránke cirkevného zboru nájdete viaceré pomocné materiály, ktoré môžete využiť (modlitby, domáce pobožnosti, odkazy na zaujímavé web stránky, filmy, …).

Duchovní pastieri budú počas obdobia sviatkov v telefonickom kontakte s členmi CZ a počas týchto dní tak budú môcť byť vo vzájomnom kontakte.

Krsty, pohreby, pastorálne rozhovory, individuálna spoveď sa budú naďalej konať na základe dodržiavania všetkých platných hygienických opatrení. V prípade osobnej potreby pastorálneho rozhovoru sa nám môžete telefonicky ozvať na farský úrad (041/562 562 7). Farský úrad bude v pracovných dňoch otvorený od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Aj v týchto časom prosíme nezabudnite na podporu cirkevného zboru, či už modlitebnú alebo finančnú.

Bratia a sestry, spojte sa s jednou rodinou počas tohto obdobia a vytvorte “bublinu” vzájomnej blízkosti, starostlivosti a lásky. A s ostatnými udržiavajte telefonický kontakt. Nikto by nemal zostať osamelý a opustený.

Prajeme vám všetkým požehnané vianočné sviatky a pokojný nový rok.

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV Žilina
Marián Kaňuch, zborový farár
Ján Šimko, zborový dozorca

Usmernenie v samostatnom dokumente si môžete stiahnuť na tomto odkaze.