View Full Event Details

 • 15. October 2021 - 0:00

Zborový život a služby Božie od 18. do 24.10.2021 prebiehajú za nasledovných podmienok:

Služby Božie 24.10.2021

Žilina o 9:00 hod. OTP max. kapacita je 150 ľudí + deti do 12 rokov (prezenčný zoznam účastníkov); pri príchode na služby Božie je potrebné preukázať sa službe pri vstupe do kostola:

 1. potvrdením o očkovaní,
 2. potvrdením o negatívnom testovaní – AG test do 48 hod. alebo PCR test do 72 hod.,
 3. potvrdením o prekonaní COVID-19 nie staršom ako 180 dní.

Rajec o 9:30 hod. OTP (prezenčný zoznam účastníkov + preukázať sa príslušným potvrdením).
Žilina o 18:00 hod. ZÁKLAD max. 30 ľudí (prezenčný zoznam účastníkov).

Zborové podujatia 18.-24.10.2021

Detská besiedka, KOD, ostatné podujatia sa budú konať vo formáte ZÁKLAD.
Biblická hodina sa bude konať vo formáte OTP.
Ma-Mi klub sa bude konať vo formáte OTP.
Stretnutie 25+ sa bude konať vo formáte OTP.
Stretnutie pre mládež sa bude konať vo formáte OTP.
Na každom podujatí sa vytvorí prezenčný zoznam účastníkov.

K účasti na službách Božích:

 1. Žiadame tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo príznaky respiračného infekčného  ochorenia, aby zostali doma.
 2. Účastníci majú celý čas na tvári respirátor prekrývajúci ústa aj nos.
 3. Pri vstupe je pripravená dezinfekcia.
 4. Pri Večeri Pánovej sa chlieb podáva na ruku a víno sa prijíma z kalíškov.

Poznámka ku základ, OTP a kompletne zaočkovaní z Covid automatu:

 • Pod “základom” sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
 • Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, AG 48 hodín), alebo ochorenie COVID – 19 prekonali za ostatných 180 dní.
 • Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala COVID – 19 za ostatných 180 dní.

Prezenčný zoznam účastníkov:

 • každý účastník vpíše do pripraveného zoznamu svoje údaje,
 • meno, priezvisko, kontakt (telefón alebo email),
 • údaje budú archivované max. 30 dní, následne budú skartované.

 

Súbor môžete stiahnuť tu.