View Full Event Details

 • 15. October 2021 - 0:00

Zborový život a služby Božie od 22. do 28.11.2021

Okres Žilina sa nachádza v bordovom pásme, od 22. 11. 2021 sa sprísnili podmienky účasti na službách Božích a zborových podujatiach nasledovným spôsobom:

Služby Božie 28.11.2021

Žilina o 9:00 hod. Očkovaní a Prekonaní (OP) max. 100 ľudí (prezenčný zoznam účastníkov). Pri príchode na služby Božie je potrebné preukázať sa službe pri vstupe do kostola potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID – 19.
Rajec o 9:30 hod. OP (prezenčný zoznam účastníkov).
Žilina o 18:00 hod. OP max. kapacita je 100 ľudí vrátane detí od 2 rokov (prezenčný zoznam účastníkov).

Je potrebné sa preukázať:

 1. potvrdením o očkovaní,
 2. potvrdením o prekonaní COVID-19 nie staršom ako 180 dní.

Zborové podujatia 22.-28.11.2021

Detská besiedka sa bude konať vo formáte OP.
MaMi klub
sa bude konať vo formáte OP.
Biblické štúdium (Biblická hodina) sa bude konať vo formáte OP.
Spolu na chválach a modlitbách
sa bude konať vo formáte OP.
KOD
sa bude konať vo formáte ZOOM.
Mládež
sa bude konať vo formáte OP.
Na každom podujatí sa vytvorí prezenčný zoznam účastníkov.

K účasti na službách Božích:

 1. Žiadame tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo príznaky respiračného infekčného  ochorenia, aby zostali doma.
 2. Účastníci majú celý čas na tvári respirátor prekrývajúci ústa aj nos.
 3. Pri vstupe je pripravená dezinfekcia.
 4. Pri Večeri Pánovej sa chlieb podáva na ruku a víno sa prijíma z kalíškov.

Pod OP sa myslia osoby, ktoré sú:

 • kompletne zaočkované 1 rok od ukončenia základnej očkovacej schémy,
 • osoby po prekonaní covidu – 19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného PCR testu) 1 rok od prekonania covidu – 19,
 • osoby po prekonaní covidu – 19 potvrdeného PCR testu nie staršieho ako 180 dní,
 • deti mladšie ako 2 roky,
 • deti od 2 do 12 rokov s testom (48 – hodinový antigénový test alebo 72 – hodinový PCR test).


Prezenčný zoznam účastníkov:

 • každý účastník vpíše do pripraveného zoznamu svoje údaje, meno, priezvisko, kontakt (telefón alebo email),
 • zakrúžkuje či je očkovaný alebo po prekonaní COVID-19
 • údaje budú archivované max. 14 dní, následne budú skartované.

 

Súbor môžete stiahnuť tu.