Close
Log In using Email

ZOOM stretnutie po službách Božích

Milé sestry, milí bratia

srdečne vás pozývame na ZOOM stretnutie po skončení online služieb Božích 31. 1. 2021.

Odkaz na stretnutie tu: Meeting ID: 857 2172 4891 Heslo: 575395