View Full Event Details

  • 18. May 2021 - 0:00

Od pondelka 19.4.2021 je farský úrad znovu otvorený. Úradné hodiny sú od 9:00 – 12:00 hod.

Po zvážení hygienických usmernení ohľadom stretávania sa na prezenčných službách Božích rozšírené predsedníctvo cirkevného zboru rozhodlo, že sa v našom cirkevnom zbore aj 16.5.2021 prezenčné služby Božie konať nebudú.

Na Slovensku bol v stredu 12.5.2021 prijatý nový Covid automat, ktorý však nedostatočne zohľadňuje súčasnú zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu vo vzťahu k cirkvám. Z tohto dôvodu Evanjelická cirkev požiadala predsedu vlády, ministra zdravotníctva a hlavného hygienika o jeho úpravu: Stanovisko a požiadavky ECAV k dokumentu: COVID semafor pre duchovnú službu. Nové platné opatrenia: (1) umožňujú na službách Božích prítomnosť len jednej osoby na 15m2, čo znamená na službách Božích napr. v kostole v Žiline max. počet do 20 ľudí; (2) nie je umožnený spev zhromaždených v kostole, okrem zaočkovaného kňaza a organistu; (3) neumožňuje sa plné prijímanie Sviatostí Večere Pánovej. Z tohto dôvodu Vás pozývame sledovať online prenos služieb Božích. Prípadné zmeny zverejníme na webovej stránke a Facebooku cirkevného zboru.