Podporte nás

Možnosti podpory našej služby

fa-bookmark

Cirkevný príspevok

Ochotného darcu miluje Boh

Ďakujeme všetkým, ktorí si včas uhradili cirkevný príspevok (CP - daň) za rok 2020. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu.
Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 10,- € na osobu a rok. CP môžete zaplatiť v hotovosti na fare alebo na účet SK63 0900 0000 0000 7650 9268 VS: 222. Do správy pre prijímateľa uveďte svoju adresu a mená osôb, za ktorých CP uhrádzate.

Oprava organu

Zbierka na opravu organu - UKONČENÁ

Milí bratia a sestry, srdečne Vám ďakujeme za vašu ochotu a štedrosť pri financovaní opravy nášho organu v Žiline.  S radosťou Vás chceme informovať, že k 24. 4. 2020 sa nám podarilo zavŕšiť zbierku na opravu organu, pričom sa vyzbieralo 40.233,- €.

Na organe už finišujú posledné práce, konkrétne práce so zvukom organa - teda intonácia a ladenie.

Práce realizujú pracovníci Organárskych dielní Žilina. Veríme, že zrekonštruovaný organ bude pripravený k našej vďačnej a vrúcnej oslave Pána Boha už koncom mája 2020.
Srdečne ďakujeme všetkým darcom.

IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268 VS: 555

fa-music
fa-heart

Podpora zamestnancov + EMŠ

Podporte našich zamestnancov a aktivity EMŠ

Ak chcete cielene podporiť službu našich zamestnancov alebo aktivity Evanjelickej materskej školy, môžete tak urobiť prostredníctvom prevodu na náš bankový účet. Pre rozlíšenie podpory uvádzajte pri platbe nasledovné variabilné symboly, ktoré nám pomôžu Vašu podporu zacieliť na ich službu:

IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268

VS: 111 - Podpora evanjelickej materskej školy v Žiline
VS: 444 - Jela Zvaríková – administratívny pracovník na farskom úrade
VS: 777 - Marián Lajda – pracovník s dorastom a mládežou

2% z daní - termín predĺžený

Podporte naše občianske združenie MUDRLAND 2% alebo 3% z Vami zaplatených daní

OZ MUDRLAND podporuje činnosti detí, dorastu a mládeže nášho CZ ako aj činnosti a aktivity našej EMŠ. Vypísané tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní..." podajte priamo na príslušnom Daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) a potvrdenú kópiu potom láskavo odovzdajte na FÚ ECAV v Žiline, alebo priamo v EMŠ pani učiteľkám. Tlačivo nájdete vytlačené vo vestibule kostola alebo si ho môžete stiahnuť tu. Údaje potrebné na poukázanie:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42071968
Právna forma: Občianske združenie
Obch. meno (názov): MUDRLAND, o. z
Sídlo: Hôrky 193, 010 04 Hôrky

fa-pagelines