Podporte nás

Možnosti podpory našej služby

Oprava strechy na fare

Pomôžte nám opraviť strechu na budove fary

Zborové presbyterstvo vyhlásilo zbierku na opravu strechy na budove fary. Krytina strechy je vo veľmi zlom stave, čo má za následok zatekanie dažďovej vody popod krytinu a následné vlhnutie múrov na budove fary. Záleží nám na tom, aby sme majetok vybudovaný našimi predkami zanechali aj pre ďalšie generácie. Pridajte sa aj vy k nášmu spoločnému úsiliu a prispejte finančným darom v akejkoľvek výške.

Svoj milodar môžete priniesť osobne do kancelárie farského úradu alebo zaslať na účet cirkevného zboru SK63 0900 0000 0000 7650 9268 VS: 567.

fa-bookmark

Cirkevný príspevok

Ochotného darcu miluje Boh

Ďakujeme všetkým, ktorí si včas uhradili cirkevný príspevok (CP - daň) za rok 2021. CP (spolu s oferami a milodarmi) je jediným zdrojom príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu.
Zaplatiť si CP je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru vo výške 20,- € na osobu a rok. CP môžete zaplatiť v hotovosti na fare alebo na účet SK63 0900 0000 0000 7650 9268 VS: 222. Do správy pre prijímateľa uveďte svoju adresu a mená osôb, za ktorých CP uhrádzate.

Cirkevný príspevok nie je nevyhnutne potrebné zaplatiť na jedenkrát, ale je možné ho uhradiť v priebehu roka aj viacerými platbami alebo postupne za jednotlivých členov rodiny. Úctivo prosíme tých, ktorí si už CP za rok 2021 uhradili v pôvodnej výške, aby, ak je to možné, doplatili CP podľa tohto nového uznesenia zborového konventu.

Ďakujeme za pochopenie.

Podpora CZ elektronicky

Rýchly a jednoduchý spôsob finančnej podpory QR platbou

Milí bratia a sestry, priatelia, ak ste sa rozhodli podporiť cirkevný zbor a ste "fanúšikom" moderného spôsobu platenia, môžete tak rýchlo urobiť prostredníctvom QR platby. Stačí prostredníctvom mobilu alebo tabletu nasnímať vygenerovaný kód z mobilnej aplikácie Vašej banky, ktorý už v sebe obsahuje údaje o platbe: IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 123, Suma: 10,00€. Výšku sumy môžete samozrejme meniť podľa Vašich možností a ochoty.
Veľmi pekne ďakujeme, že chcete podporiť službu nášho cirkevného zboru. Pán Boh nech Vás žehná, ochraňuje, povzbudzuje.

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Our Model
fa-heart

Podpora CZ, jeho zamestnancov a EMŠ

Podporte cirkevný zbor, našich zamestnancov a aktivity EMŠ

Ak chcete prispieť na službu cirkevného zboru, cielene podporiť službu našich zamestnancov alebo aktivity Evanjelickej materskej školy, môžete tak urobiť prostredníctvom prevodu na náš bankový účet. Pre rozlíšenie podpory uvádzajte pri platbe nasledovné variabilné symboly, ktoré nám pomôžu Vašu podporu zacieliť na konkrétny účel:

IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268

VS: 333 - pravidelná podpora na službu a potreby v Cirkevnom zbore
VS: 111 - Podpora evanjelickej materskej školy v Žiline
VS: 444 - Jela Zvaríková – administratívny pracovník na farskom úrade
VS: 777 - Marián Lajda – pracovník s dorastom a mládežou
VS: 789 - Lýdia Rajčanová – pracovník s deťmi

2% z daní

Podporte naše občianske združenie MUDRLAND 2% alebo 3% z Vami zaplatených daní

OZ MUDRLAND podporuje činnosti detí, dorastu a mládeže nášho CZ ako aj činnosti a aktivity našej EMŠ. Vypísané tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní..." podajte priamo na príslušnom Daňovom úrade (podľa miesta trvalého bydliska) a potvrdenú kópiu potom láskavo odovzdajte na FÚ ECAV v Žiline, alebo priamo v EMŠ pani učiteľkám. Tlačivo nájdete vytlačené vo vestibule kostola alebo si ho môžete stiahnuť tu. Údaje potrebné na poukázanie:
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42071968
Právna forma: Občianske združenie
Obch. meno (názov): MUDRLAND, o. z
Sídlo: Hôrky 193, 010 04 Hôrky

fa-pagelines