Rajec

Služby Božie v Rajci sa konajú každú nedeľu od 9:30 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Havrila - farár na kaplánskom mieste

Telefón: 0918 828 356

Miesto konania služieb Božích:

Evanjelická modlitebňa Rajec, ul. Komenského 261/ 12 (vstup z ul. Hollého a Komenského)

GPS: 49.089608, 18.637445