Raňajky pre mužov

..odrážať Boží charakter a meniť svoje okolie..

Počas aktuálnej pandemickej situácie sa stretnutia presunuli do online priestoru cez aplikáciu ZOOM.
Odkaz na stretnutie tu:
Meeting ID: 921 8198 1795
Heslo: muzi!21

Pravidelné stretnutia mužov pri spoločných raňajkách, premýšľaní a diskusiách nad Božím slovom.
Vlastnosti muža podľa Biblie, biblickí muži, svedectvá a skúsenosti,.. vedú k vytvoreniu si lepšieho obrazu o tom, akých mužov z nás Pán Boh chce mať.

Termíny stretnutí: 1. a 3. sobota od 7:00 do cca 8:00 hod.

Miesto stretnutí: stretávanie online formou cez aplikáciu ZOOM

Zodpovedná osoba: Michal Gondžár