Spevokol

Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev. (Žalm 66, 1-2)

S túžbou naplniť slová tohto žalmu sa v spevokole už mnoho rokov stretávame, aby sme spievali na oslavu Hospodina, nášho Boha a aj duchovne obohatili a potešili našich poslucháčov i nás samých. Spievame pri rozličných slávnostných príležitostiach, predovšetkým na službách Božích.

Po dlhoročnom rozdelení spevokolu na spevokol pre starších a pre mladších sa od septembra 2017 stretávame všetci spoločne. Spievame skladby 3-hlasné, 4-hlasné, a capela i s doprovodom klavíra. Na nácvikoch býva vážne i veselo, tvoríme spoločenstvo spevákov, ktorí si rozumejú a povzbudzujú sa. Radi medzi sebou privítame každého, kto si rád spieva, chce vyskúšať zborový spev, túži po spoločenstve a prijatí, po upokojení a povzbudení po náročnom dni, prípadne sa chce zapojiť do služby v zbore. Hudobné vzdelanie nie je potrebné.

Termíny stretnutí: streda o 18:00 hod.

Miesto stretnutí: zborová sieň (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: Janka Puškášová, 0950 886 121