Spevokol

Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev. (Žalm 66, 1-2)

S túžbou naplniť slová tohto žalmu sa v spevokole už mnoho rokov stretávame, aby sme spievali na oslavu Hospodina, nášho Boha a aj duchovne obohatili a potešili našich poslucháčov i nás samých. Spievame pri rozličných slávnostných príležitostiach, predovšetkým na službách Božích.

Po dlhoročnom rozdelení spevokolu na spevokol pre starších a pre mladších sa od septembra 2017 stretávame všetci spoločne. Spievame skladby 3-hlasné, 4-hlasné, a capela i s doprovodom klavíra. Na nácvikoch býva vážne i veselo, tvoríme spoločenstvo spevákov, ktorí si rozumejú a povzbudzujú sa.

Termíny stretnutí: aktuálne sa nácviky nekonajú kvôli epidemiologickej situácii

Miesto stretnutí: zborová sieň (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: Janka Puškášová