Mládež

Stretnutia stredoškolákov a vysokoškolákov

Je určená všetkým, ktorí radi pozerajú na veci iným spôsobom, záleží im na svojom okolí a na budúcej generácii. Ponúka spoločenstvo hľadajúcim a čas na premýšľanie o tom, kto je Boh.
Ponúkame:
– spoločenstvo
– miesto pre duchovný a osobnostný rast
– dobrú zábavu a zmysluplne využitý čas

Stretnutia prebiehajú prezenčnou formou v režime OP v zborových priestoroch. Pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky OP je tu možnosť byť s nami cez aplikáciu Instagram @dorast_mladez_ecavza.

Termíny stretnutí: piatky o 18:00 hod.

Miesto stretnutí: Zborová sieň (vchod z boku kostola)

Zodpovedná osoba: Majo Lajda

Dorastovo-mládežnícky tím: Emka Plevová, Timka Tatarková, Laura Marušáková, Zuzka a Ivan Belancovci, Lukáš Kopún.