Večer pre ženy

Štúdium biblických žien

Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii sa stretnutia nekonajú.

________________________________________________________________________________________________________________

Stretnutia žien všetkých vekových kategórií, ktoré túžia po spoločenstve a štúdiu Božieho Slova.
Spoločne sa zdieľame s tým, čo sme prežili, čo nás teší, za čo ďakujeme Pánu Bohu, či za čo potrebujeme v modlitbách prosiť. Na každom stretnutí spievame piesne na oslavu Pána Boha a nám na požehnanie. Hlavnou súčasťou stretnutí je štúdium biblických žien. Zo života každej z nich sa snažíme poučiť a premýšľať nad prínosom do nášho osobného života.

Termíny stretnutí: kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii sa stretnutia nekonajú

Miesto stretnutí: zborová miestnosť (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: zborová farárka Olinka Kaňuchová