Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2018/2019:

ZŠ Lietava – utorok 13:40 hod., ZŠ Rajec – utorok 13:45 hod., ZŠ Lichardova – utorok 12:45 hod. 1. stupeň a 14:00 hod. 2. stupeň, ZŠ Bytčica – streda 11:50 hod., ZŠ Jarná – streda 12:45 hod., ZŠ Gaštanová – streda 13:45 hod., Gymnázium Varšavská – streda 13:45 hod., ZŠ Višňové – štvrtok 11:30 hod., ZŠ Gbeľany – štvrtok 12:25 hod., ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod., ZŠ Trnové – štvrtok 14:00 hod., ZŠ Karpatská – štvrtok 14:00 hod., ZŠ Hájik – štvrtok 14:00 hod.,  Gymnázium Veľká Okružná – piatok 7:00 hod., ZŠ sv. Gorazda – piatok 13:45 hod., ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.