Vyučovanie náboženstva

Evanjelické náboženstvo na základných a stredných školách

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2020/2021:
Iba MŠ a prvý stupeň ZŠ

ZŠ Hájik – pondelok 13:50 hod.

ZŠ Lietava – utorok 13:05 hod.

ZŠ Rajec – utorok 13:30 hod.

ZŠ Lichardova – utorok 12:45 (1. st.) a streda 14:00 hod. (2. st.)

ZŠ Višňové – streda 12:25 hod.

ZŠ Bytčica – streda 12:45 hod.

GVARZA – streda 13:45 hod.

ZŠ Gaštanová – streda 14:00 hod.

ZŠ Teplička/Váhom – štvrtok 11:25 hod. (1. st.) a 12:40 hod. (2. st.)

ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod.

ZŠ Karpatská – štvrtok 13:45 hod.

ZŠ Jarná – štvrtok 14:00 hod.

ZŠ Gbeľany – piatok 12:25 hod.

ZŠ Martinská – piatok 12:45 hod.

ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.

ZŠ Gorazda – piatok 14:00 hod.