Vyučovanie náboženstva

Evanjelické náboženstvo na základných a stredných školách

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2023/2024:

Pondelok
-  ZŠ Turie –
pondelok 11:45 (Katka Lábajová)
- ZŠ Hájik – pondelok 13:55 (Katka Jurgová)

Utorok

- ZŠ Lietavská Lúčka – utorok 12:20 (Lucka Kozáková)
- ZŠ Rajec –
utorok 13:30 (Jozef Havrila)
- Gymnázium Veľká Okružná
– utorok 14:15 (Majo Lajda)

Streda
- Gymnázium T. Ružičku –
streda 7:10 (Marián Kaňuch)
- EMŠ – streda 9:00 (Olinka Kaňuchová)
- ZŠ Fačkov –
streda 10:30 (Jozef Havrila)
- ZŠ Bytčica –
streda 12:45 (Olinka Kaňuchová)
- Gymnázium Varšavská –
streda 13:45 (Majo Lajda)
- ZŠ Gaštanová –
streda 14:00 (1. stupeň Olinka Kaňuchová a 2. stupeň Marián Kaňuch)
- ZŠ Jarná –
streda 14:00 (Lenka Janotková)

Štvrtok
- ZŠ Teplička nad Váhom – štvrtok 1. st. 11:30 a 2. st. 12:30 (Olinka Kaňuchová)
- ZŠ Lichardova -
štvrtok 1. st. 12:45 a 2. st. 13:45 (Lenka Janotková)
- ZŠ Lietava – štvrtok 13:15 (Jany Šimočko)
- ZŠ Gbeľany –
štvrtok 13:40 (Olinka Kaňuchová)
- ZŠ Karpatská –
štvrtok 13:45 (Majo Lajda)

Piatok
- ZŠ Gorazda –
piatok 7:00 (Olinka Kaňuchová)
- ZŠ Martinská –
piatok 1. st. 12:45 a 2. st. 13:40 (Olinka Kaňuchová)
- ZŠ Závodie –
piatok 13:55 (Majo Lajda)