Vyučovanie náboženstva

Evanjelické náboženstvo na základných a stredných školách

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2022/2023:

Pondelok
- ZŠ Martinská – pondelok 12:45 hod. (1. st.) a 13:45 hod. (2. st.)
- ZŠ Hájik - pondelok 13:55 hod.
Utorok
- ZŠ Lietavská Lúčka – utorok 12:15 hod.
- ZŠ Lietava – utorok 13:15 hod.
- ZŠ Gorazda - utorok 13:45 hod.
- ZŠ Rajec - utorok 14:00 hod.
Streda
- GVOZA – streda 07:00 hod.
- ZŠ Rudina – streda 07:45 hod.
- ZŠ Fačkov - streda 10:35 hod.
- GVARZA – streda 13:45 hod.
- ZŠ Karpatská – streda 13:45 hod.
- ZŠ Gaštanová – streda 14:00 hod.
- ZŠ Jarná - streda 14:00 hod.
Štvrtok
- ZŠ Teplička/Váhom – štvrtok 11:25 hod. (1. st.) a 12:30 hod. (2. st.)
- ZŠ Lichardova - štvrtok  12:45 hod. (1. st.) a 14:00 hod. (2. st.)
- ZŠ Gbeľany – štvrtok 13:40 hod.
Piatok
- ZŠ Višňové – piatok 12:25 hod.
- ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.