Vyučovanie náboženstva

Evanjelické náboženstvo na základných a stredných školách

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2021/2022:

- ZŠ Hájik –
pondelok 12:30 hod.
- ZŠ Martinská – pondelok 12:45 hod.
- ZŠ Gorazda – pondelok 14:00 hod.
- ZŠ Lichardova – utorok 12:45 hod. (1. st.)
- ZŠ Rajec – utorok 13:30 hod.
- EMŠ –
streda 8:45 hod.
- ZŠ Lietavská Lúčka – streda 11:30 hod.
- ZŠ Fačkov - streda 11:30 hod.
- ZŠ Bytčica – streda 12:45 hod.
- ZŠ Lietava – streda 13:30 hod.
- GVARZA – streda 13:45 hod.
- ZŠ Gaštanová – streda 14:00 hod.
- ZŠ Jarná – streda 14:00 hod.
- ZŠ Teplička/Váhom – štvrtok 11:25 hod. (1. st.) a 12:30 hod. (2. st.)
- ZŠ Lichardova – štvrtok 12:45 hod. (2. st.)
- ZŠ Gbeľany – štvrtok 13:40 hod.
- ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod.
- ZŠ Karpatská – štvrtok 14:00 hod.
- GVOZA – piatok 07:00 hod.
- ZŠ Višňové – piatok 12:25 hod.
- ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.

Vyučovanie náboženstva môžete stiahnuť tu.