Žilina

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina

Adresa: Námestie Žilinskej synody 1290/2, 010 01 Žilina

     IČO: 31924654; DIČ: 2020701826

Bankové spojenie: IBAN: SK63 0900 0000 0000 7650 9268, VS: 222-cirkevný príspevok, VS: 333-pravidelná podpora

   Telefón: 041/562 56 27; 0948 828 332

E-mail: ecavza@ecavza.sk; webmaster@ecavza.sk

  Stránkové hodiny: pondelok - piatok od 9:00 - 12:00 hod.

   GPS 49.224183, 18.733314, pohľad z ulice tu alebo si pozrite interiér kostola

Kontaktujte nás prosím, ak máte otázky alebo potrebujete poradiť