Detské besiedky

..nechajte dietky prichádzať ku mne.. (Matúš 19, 14)

Milí rodičia a deti,

srdečne Vás opäť pozývame na detské besiedky, ktoré sa budú konať od 19. 9. 2021 počas ranných služieb Božích v zborových priestoroch.

Tešíme sa, že sa po prázdninách znova stretneme.

Lydka Rajčanová a besiedkový tím.

______________________________________________________________________________________________________
Pripravované pravidelne (okrem prázdnin a sviatkov) počas hlavných služieb Božích v nedeľu.
Po požehnaní (po 2.piesni) sú deti rozdelené do dvoch skupín:
- mladšie deti (3 – 6 rokov) – besiedková miestnosť na fare (potrebné priniesť si prezuvky)
- staršie deti (7 – 11 rokov) – zborová miestnosť

V Rajci sú všetky deti spoločne v zborovej miestnosti.

Čo deti na besiedkach čaká?
Spoločne si rozprávame biblické príbehy tak, aby im deti rozumeli a počúvame, čo sa z nich môžeme naučiť. A to všetko formou:
- tematických hier,
- piesní,
- biblického príbehu,
- spoločného vyrábania pekných vecí,
- spoločných modlitieb i jedla …

Neváhajte a príďte sa medzi nás pozrieť ! Tí menší môžu prvýkrát prísť aj s rodičom, aby sa osmelili a zvykli si na nových kamarátov.

   Termíny stretnutí: nedeľa o 9:00 hod. (Žilina), 9:30 hod. (Rajec) - okrem sviatkov a letných prázdnin

   Miesto stretnutí: zborová miestnosť, besiedková miestnosť

   Zodpovedná osoba: Lýdia Rajčanová