Detské besiedky

..nechajte dietky prichádzať ku mne.. (Matúš 19, 14)

Milí rodičia a deti,

vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situácia v krajine sa nedeľné besiedky presúvajú do online priestoru. Stretávať sa budeme v nedeľu o 8:15 cez ZOOM.
Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.
Meeting ID: 848 5164 9939

Na stiahnutie:
Adventný kalendár pre celú rodinu 1
Adventný kalendár pre celú rodinu 2
Vianočný program od Detskej Misie s možnosťou zapojiť sa do súťaže a vyhrať pekné ceny

Lydka Rajčanová a besiedkový tím.

______________________________________________________________________________________________________
Pripravované pravidelne (okrem prázdnin a sviatkov) počas hlavných služieb Božích v nedeľu.
Po požehnaní (po 2.piesni) sú deti rozdelené do dvoch skupín:
- mladšie deti (3 – 6 rokov) – besiedková miestnosť na fare (potrebné priniesť si prezuvky)
- staršie deti (7 – 11 rokov) – zborová miestnosť

V Rajci sú všetky deti spoločne v zborovej miestnosti.

Čo deti na besiedkach čaká?
Spoločne si rozprávame biblické príbehy tak, aby im deti rozumeli a počúvame, čo sa z nich môžeme naučiť. A to všetko formou:
- tematických hier,
- piesní,
- biblického príbehu,
- spoločného vyrábania pekných vecí,
- spoločných modlitieb i jedla …

Neváhajte a príďte sa medzi nás pozrieť ! Tí menší môžu prvýkrát prísť aj s rodičom, aby sa osmelili a zvykli si na nových kamarátov.

   Termíny stretnutí: nedeľa o 8:15 hod.

   Miesto stretnutí: online na ZOOM-e

   Zodpovedná osoba: Lýdia Rajčanová