Detské besiedky

..nechajte dietky prichádzať ku mne.. (Matúš 19, 14)

Pripravované pravidelne (okrem prázdnin a sviatkov) počas hlavných služieb Božích v nedeľu v Žiline.
Po požehnaní (po 2.piesni) sú deti rozdelené do dvoch skupín:
- mladšie deti (3 – 6 rokov) – besiedková miestnosť na fare,
- staršie deti (7 – 12 rokov) – zborová miestnosť.

V Rajci sú všetky deti spoločne v zborovej miestnosti.

Čo deti na besiedkách čaká?
Spoločne si rozprávame biblické príbehy tak, aby im deti rozumeli a počúvame, čo sa z nich môžeme naučiť. A to všetko formou:
- tematických hier,
- piesní,
- biblického príbehu,
- spoločného vyrábania pekných vecí,
- spoločných modlitieb i jedla …

Neváhajte a príďte sa medzi nás pozrieť ! Tí menší môžu prvýkrát prísť aj s rodičom, aby sa osmelili a zvykli si na nových kamarátov.

   Zodpovedná osoba: Lýdia Rajčanová