Detské besiedky

..nechajte dietky prichádzať ku mne.. (Matúš 19, 14)

Milé deti a milí rodičia,

počas obdobia, kedy sa nemôžeme osobne stretávať na besiedkach, pripravili sme pre Vás "online stretávanie" cez aplikáciu ZOOM každú nedeľu od 10:30 hod. Údaje na pripojenie zverejníme vždy na tomto mieste:

Odkaz na ZOOM stretnutie:
Meeting ID:
917 3184 6490
Passcode:
030060

Pre súťaže a aktivity počas besiedky môžete využiť mailovú adresu ecavzabesiedka@gmail.com.

Tešíme sa, že Vás budeme môcť vidieť a počuť.

Lydka Plevová a besiedkový tím.

Prihlasovací formulár

______________________________________________________________________________________________________
Pripravované pravidelne (okrem prázdnin a sviatkov) počas hlavných služieb Božích v nedeľu.
Po požehnaní (po 2.piesni) sú deti rozdelené do dvoch skupín:
- mladšie deti (3 – 6 rokov) – besiedková miestnosť na fare (potrebné priniesť si prezuvky)
- staršie deti (7 – 11 rokov) – zborová miestnosť

V Rajci sú všetky deti spoločne v zborovej miestnosti.
Čo deti na besiedkach čaká?
Spoločne si rozprávame biblické príbehy tak, aby im deti rozumeli a počúvame, čo sa z nich môžeme naučiť. A to všetko formou:
- tematických hier,
- piesní,
- biblického príbehu,
- spoločného vyrábania pekných vecí,
- spoločných modlitieb i jedla …

Neváhajte a príďte sa medzi nás pozrieť ! Tí menší môžu prvýkrát prísť aj s rodičom, aby sa osmelili a zvykli si na nových kamarátov.

   Termíny stretnutí: nedeľa o 9:00 hod. (Žilina), 9:30 hod. (Rajec) - okrem sviatkov a letných prázdnin

   Miesto stretnutí: zborová miestnosť, besiedková miestnosť

   Zodpovedná osoba: Lýdia Plevová