Stretnutia 25+

Stretnutia pre mladých a aktívnych...

Počas aktuálnej pandemickej situácie sa stretnutia 25+  presunuli do online priestoru cez aplikáciu ZOOM.

Odkaz na stretnutie tu:
Meeting ID: 810 8429 7193
Passcode: 128120

Sú určené pre všetkých ľudí v aktívnom veku (cca 25 - 55 rokov). Stretnutia sú zamerané na budovanie vzťahu s Pánom Bohom a budovanie vzájomných priateľstiev.
Obsahom stretnutí sú zaujímavé a praktické témy, spoločenstvo, chvály, modlitby a občerstvenie s priestorom pre diskusie a rozhovory.
Stráženie detí vo veku od troch rokov je zabezpečené v priestoroch fary od 17:00 – 19:00 hod..

Termíny stretnutí: 1. a 3. štvrtok v mesiaci o 17:00 hod. - okrem letných prázdnin

Miesto stretnutí: stretávanie online formou cez aplikáciu ZOOM

Zodpovedná osoba: Alenka Vitkovská

Prípravný tím: Romanka a Majo Lajdovci, Alenka a Evula Vitkovské, Majka Šefarová, AJ Davis, Rasťo Cúth, Olinka a Marián Kaňuchovci