Stretnutie žien

Stretnutia žien rôznych generácií

Stretnutia žien bez rozdielu veku sú reakciou na verše z listu Títovi 2:3-5: „podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k deťom, miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu."

Povzbudzujeme sa navzájom vo viere, zdieľame spolu svoje príbehy a učíme sa počúvať Boží hlas.
Príďte medzi nás, pozvite kamarátku, priateľku, susedu, veď každá máme dar a múdrosť pre inú, keď tvoríme krásne spoločenstvo. Zároveň je pre nás aj uvažovanie nad Božím slovom požehnaním.

Termíny stretnutí: 2. a 4. štvrtok o 17:00 hod.

Miesto stretnutí: zborová miestnosť (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: Evka Trepáčová