Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Tábory

Cirkevný zbor pripravuje v roku 2019 nasledovné tábory

KECY  – 14.-20.7 – RZ Javorinka, www.javorinka.sk
Detský – 21.-26.7 – Chata Limba, Bystrá,  www.chatalimbabystra.sk
KRT – 8.-11.8 – Námestovo,  www.hotelstudnicka.sk.
Hosť a rečník: Ondrej Kolárovský
Dorastovo-mládežnícky – 20.-25.8