Cirkevný zbor pripravuje v roku 2020 nasledovné tábory

Detský denný tábor
Termín: 1.-3.7.2020
Miesto: Žilina
Zodpovedný: Barborka Gondžárová
Bližšie informácie: bgondzarova@gmail.com, prihláška vo vestibule kostola


Zborový tábor
(Krátky rodinný tábor)
Termín: 13.-16.8.2020
Miesto: Malenovice (ČR-pri Frýdlant nad Ostravicí), Konferenční centrum Malenovice
Zodpovedný: Ján Šimko
Bližšie informácie a prihláška na stiahnutie: Prihláška KRT 2020


Dorastovo-mládežnícky tábor

Termín: 18.-23.8.2020
Miesto: Pružina
Zodpovedný: Adam Rajčan
Bližšie informácie a prihláška: