Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2023: "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen." Mt 28, 20b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Prihláška na vyučovanie konfirmácie
21.09.2023, Stretnutie seniorov
21.09.2023, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
22.09.2023, Modlitebné stretnutia
22.09.2023, Mládež
Stretávanie rodín každú 2. a 4. nedeľu

Najnovšie nahrávky