Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2022: "Nepohŕdaj dňom malých začiatkov" (parafráza Zach 4,10)

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Blahoslavenstvá Pána Ježiša
Vonia ti technika?
15.08.2022, Letný Follow Up po Kecoch pre mládež
16.08.2022, Letné osvieženie
13.08.2022, Zborový výlet
14.08.2022, Guláš v Rajci

Najnovšie nahrávky