Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2024: "Poďte, lebo už je všetko hotové!" L 14, 17b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

04.09.2024, MaMi klub
05.09.2024, Stretnutie žien
05.09.2024, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
06.09.2024, KOD (Konfirmácia a Dorast)
06.09.2024, Modlitebné stretnutia
10.09.2024, Stretnutie strednej generácie 40 plus

Najnovšie nahrávky