Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2023: "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen." Mt 28, 20b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

03.03.2024, Ekumenický Svetový deň modlitieb
Pôst 2024
VKS – Materiál pre konventuálov
19-25.02.2024, Plán aktivít na týždeň
25.02.2024, Výročný a volebný zborový konvent
Stretávanie rodín každú 2. a 4. nedeľu

Najnovšie nahrávky