Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

27.9.2020, Návšteva služieb Božích v CZ Súľov
Prihláška na vyučovanie konfirmácie
30.9.2020, Biblická hodina
28.9.-2.10.2020, Týždeň kresťanskej kultúry
1.10.2020, Stretnutie 25+
2.10.2020, Dorast + konfirmačné vyučovanie (KOD 15:30)

Najnovšie nahrávky