Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2024: "Poďte, lebo už je všetko hotové!" L 14, 17b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

16.06.2024, Zborový deň
15.06.2024, Seniorátne stretnutie rodín TUS v Necpaloch
15.06.2024, Organový koncert
10.-16.6.2024, Plán aktivít na týždeň
18.06.2024, Stretnutie strednej generácie 40 plus
19.06.2024, MaMi klub

Najnovšie nahrávky