Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2021: "Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine."

Iz 43, 19

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Zmenené konanie služieb Božích a zborového života
31.10.2021, Rozhlasové služby Božie zo Žiliny
Jedno voľné miesto v škôlke
27.10.2021, Biblické štúdium (Biblická hodina)
27.10.2021, MaMi klub
27.10.2021, Večer chvál a modlitieb

Najnovšie nahrávky