Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Otvorený farský úrad, Prezenčné služby Božie začínajú
20.06.2021, Slávnosť konfirmácie
13.06.2021, Detská besiedka
15.06.2021, MaMi klub
16.06.2021, Stredtýždňové služby Božie
16.06.2021, Online modlitby cirkevného zboru

Najnovšie nahrávky