Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Oznam o službách Božích a ostatných zborových podujatiach
Besiedka cez Zoom
Program verejnoprávnych médií s evanjelickými službami Božími a pobožnosťami
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky EMŠ Žilina
28.10.2020, Online stretnutie rodičov konfirmandov
28.10.2020, Online modlitby cirkevného zboru

Najnovšie nahrávky