Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

1.-3.7.2020, Denný detský tábor
Stránkové hodiny na farskom úrade
Zbierka školských pomôcok
Podporte CZ 10€ cez QR platbu
20.-25.7.2020, Denný KECY Tábor
13.-16.8.2020, KRT

Najnovšie nahrávky