Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

8.8.2021, Výročný zborový konvent a voľba generálneho dozorcu ECAV
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky EMŠ Žilina
Hľadáme pomocnú pracovnú silu do EMŠ
13.-16.8.2021, KRT
18.-22.8.2021, Detský hudobný tábor
21.-26.8.2021, Dorastovo-mládežnícky tábor

Najnovšie nahrávky