Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Otvorený farský úrad, Prezenčné služby Božie zatiaľ nebudú
Zborový časopis
21.04.2021, Online modlitby cirkevného zboru
23.04.2021, KOD online
23.04.2021, Online Mládež
ECAVZA na YouTube, ECAV na Facebooku a YouTube

Najnovšie nahrávky