Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Oznam o konaní Služieb Božích
Večera Pánova pre starších a imobilných
2.12.2020, Adventné služby Božie
2.12.2020, Online modlitby cirkevného zboru
19.11.-3.12.2020, Zber potravín pre núdzne rodiny
3.12.2020, Stretnutie 25+ online

Najnovšie nahrávky