Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2024: "Poďte, lebo už je všetko hotové!" L 14, 17b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

31.03.2024, Zmena času Večerných služieb Božích
08.-14.04.2024, Plán aktivít na týždeň
Podpora pre Stážistku
14.04.2024, Duchovná pieseň
21.04.2024, Close Harmony Friends – koncert
Stretávanie rodín každú 2. a 4. nedeľu

Najnovšie nahrávky