Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2023: "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen." Mt 28, 20b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

27.11.-3.12.2023, Plán aktivít na týždeň
Hľadáme učiteľku do EMŠ
05.12.2023, Rodrigo Rodriguez koncert
03.12.2023, Vianočný program pre deti
01.-17.12.2023, Vianočné fotenie
29.11.2023, MaMi klub

Najnovšie nahrávky