Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2020: "Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 2. Kor. 9,15

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

20.01.2021, Online modlitby cirkevného zboru
21.1.2021, Stretnutie 25+ online
22.01.2021, KOD online
22.01.2021, Mládež online
24.1.2021, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Podporte CZ 10€ cez QR platbu

Najnovšie nahrávky