Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2024: "Poďte, lebo už je všetko hotové!" L 14, 17b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

22.-23.06.2024, Ružomberok – Evanjelický deň
23.06.2023, Smútočná tryzna za 6 miliónov umučených židov počas 2.svetovej vojny
Prenosy v televízii a rádiách
20.06.2024, Stretnutie seniorov
20.06.2024, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
21.06.2024, Modlitebné stretnutia

Najnovšie nahrávky