Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a

Verš na rok 2024: "Poďte, lebo už je všetko hotové!" L 14, 17b

Kto sme

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Najnovšie oznamy

Séria kázní: Pane, nauč nás modliť sa
02.06.2024, Slávnosť konfirmácie
08.06.2024, Stretnutia strednej generácie – výlet
27.05.-02.06.2024, Plán aktivít na týždeň
26.05.-03.06.2024, Týždeň kresťanskej kultúry
29.05.2024, Kostol otvorený na tichú modlitbu

Najnovšie nahrávky