Biblické hodiny

Pravdy evanjelia pre všetkých

V súčasnosti na biblických hodinách preberáme knihu Exodus (2  kniha Mojžišova). Preberáme  prvých 20 kapitol knihy, ktoré sa zaoberajú odchodom Izraelského národa do zasľúbenej zeme  z otroctva v Egypte až po vydanie 10. Božích prikázaní na hore Sinaj. Celé štúdium knihy je zamerané na vykročenie z otroctva do slobody, lebo všetci môžeme žiť v slobode a slobodne. 

Biblický výklad trvá cca 30 minút. Je obohatený multimediálnymi pomôckami, prezentáciami, mapami a rôznymi praktickými aplikáciami do každodenného života, ktoré uľahčujú porozumenie biblického textu. Na biblických hodinách vytvárame priestor na vzájomne diskusie,  modlitby a  sú otvorené pre všetky generácie. 

Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a môžete si ich vypočuť v sekcii Médiá.

Termíny stretnutí: streda 17:00 hod. (okrem Adventu a Pôstu)

Miesto stretnutí: zborová sieň Žilina

Zodpovedná osoba: zborový farár Marián Kaňuch

Termíny stretnutí: Streda o 17:00 hod

Miesto stretnutí: zborová sieň (Žilina)

Zodpovedná osoba: zborový farár Marián Kaňuch (Žilina)