Biblické hodiny

Pravdy evanjelia pre všetkých

Slovo Božie bolo písané do konkrétnej doby, v konkrétnom čase, ale objavovanie, spoznávanie a prijímanie významu biblických textov, ich zvesti je nadčasové a aktuálne aj do dnešného života.

Biblické hodiny slúžia na spoznávanie Božieho konania v dejinách ľudstva, spoznávanie dejín židovského národa, života a diela Pána Ježiša zapísaného v evanjeliách, či pôsobenie prvých kresťanov v rannej cirkvi. Biblický výklad je obohatený multimediálnymi pomôckami, prezentáciami, mapami a rôznymi praktickými aplikáciami do každodenného života, ktoré uľahčujú porozumenie biblického textu.

Biblické hodiny v Žiline sú nahrávané a môžete si ich vypočuť v sekcii Médiá.

Termíny stretnutí: stretnutia sa kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii nekonajú

Miesto stretnutí: zborová sieň (Žilina), modlitebňa (Rajec)

Zodpovedná osoba: zborový farár Marián Kaňuch (Žilina), emeritný senior Jozef Havrila (Rajec)