Cirkevný zbor pripravuje v roku 2023 nasledovné tábory

Detský denný tábor
Termín: 3.- 7. 7. 2023
Miesto: Žilina
Zodpovedná: Lydka Rajčanová, lrajcanova@ecavza.eu
Registračný formulár

 

KECY (Anglicko-konverzačný tábor)
Termín: 16.-22. 7. 2023
Miesto: Košický Klečenov
Zodpovedný: Adrián Marušák, 0902 107 070
Bližšie informácie: web stránka KECY

 

Dorastovo-mládežnícky tábor
Termín: 19.-24. 8. 2023
Miesto: Pružina
Zodpovedný: Majo Lajda, 0902 354 540
Registračný formulár

 

KrT (Krátky tábor ECAVZA pre všetky vekové kategórie)
Termín: 31. 8. – 3. 9. 2023
Miesto: KC Malenovice
Zodpovedný: Jany Šimočko, 0915 906 765
Bližšie informácie: odkaz tu
Registračný formulár