Konfirmačná výučba

Prijatie mladých členov cirkvi medzi dospelých

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých členov cirkvi medzi dospelých na základe potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.
V evanjelickej cirkvi, rovnako aj v našom cirkevnom zbore, je zaužívaný dvojaký spôsob prípravy ku konfirmácii: konfirmácia mladých ľudí a konfirmácia dospelých. Ku konfirmácii je pozvaný každý pokrstený evanjelik, ktorý dovŕšil vek 12 rokov. Konfirmačná príprava mladých ľudí trvá dva roky. Základné informácie vyučovania konfirmácie v šk. roku 2021/2022 stiahnuť tu.

Vyučovanie prebieha formou, ktorá je blízka mladým konfirmandom. Stretnutia na ktorých konfirmačné vyučovanie prebieha sa volajú KÓD 15:30 a sú určené pre 1. a 2. ročník konfirmandov a pre dorast. Spoločne preberáme základy kresťanskej viery, spoznávame učenie a prax evanjelickej cirkvi, prechádzame históriu kresťanstva. Mladí ľudia získajú dobrý základ pre svoj duchovný život. Pre konfirmadov máme pripravené materiály, ktoré sa venujú jednotlivým témam vyučovania.
Počas školského roka sú pre konfirmandov pripravené aj dve víkendové sústredenia – jarné a jesenné.
Slávnosť konfirmácie sa koná na dopoludňajších službách Božích v prvú júnovú nedeľu. Týždeň predtým sa na večerných službách Božích koná verejná skúška konfirmandov z predpísanej látky.
Príprava ku konfirmácii dospelých je individuálna a spravidla trvá kratšie ako vyučovanie mladých. Je ukončená slávnosťou konfirmácie v rámci služieb Božích.

Termíny stretnutí: piatky od 15:30 - 17:00 hod. - okrem prázdnin

Miesto stretnutí: stretávanie v zborovej sieni 

Zodpovedné osoby: zboroví farárovci a Majo Lajda