Evanjelická materská škola

Zriadená evanjelickým cirkevným zborom

Sme súčasťou väčšej rodiny cirkevných evanjelických materských škôl, ktoré môžete nájsť aj v iných mestách Slovenska (Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves...).

Pri zrode školy stál tím ľudí, ktorým záleží na kvalite výchovy a vzdelávania detí. Sú to ľudia rôznych profesií a povolaní: zboroví farári, zborový dozorca, pedagógovia, architekti, umelci, informatici, ekonómovia, stavbári, ktorí venovali a dodnes venujú svoj čas, drahocenné skúsenosti a poznatky. No v neposlednom rade modlitebníci. Všetci k tomu prikladajú svoje srdcia, aby mohla Evanjelická materská škola byť v prevádzke.

Záleží nám na tom, aby deti boli pripravené na bezproblémový vstup do základnej školy vo všetkých oblastiach, aby vyrastali v prostredí lásky, prijatia, bezpečia, kde kresťanské hodnoty sú samozrejmosťou. Chceme, aby sa deti cítili dobre a zažívali radosť z poznávania seba samých, sveta okolo seba, ale najmä Pána Ježiša, ktorý najlepšie pozná ich potreby, má ich rád, chráni a požehnáva ich.

To všetko chceme robiť s láskou v zmysle hesla nášho cirkevného zboru: "Láska Kristova totiž spája nás!"

  Adresa: Lichardova 24, 010 01 Žilina

  Kontakt: 0918/828 043

   Zodpovedná osoba: Bc. Lenka Dupkalová, poverená vedením EMŠ

  E-mail: emszilina@emszilina.sk

  Webová stránka: www.emszilina.sk