Sk. 1, 1-3 (M. Kaňuch)

Sk. 1, 4-8 (M. Kaňuch)

Sk. 1, 9-14 (M. Kaňuch)

Sk. 1, 15-26 (M. Kaňuch)

Sk. 2, 1-13 (M. Kaňuch)

Sk. 2, 14-36 (M. Kaňuch)

Sk. 2, 37-41 (M. Kaňuch)

Sk. 2, 42-47 (M. Kaňuch)

Sk. 3, 1-10 (M. Kaňuch)

Sk. 3, 11-26 (M. Kaňuch)

Sk. 4, 1-12 (M. Kaňuch)

Sk. 4, 13-22 (M. Kaňuch)

Sk. 4, 23-31 (M. Kaňuch)

Sk. 4, 32-37 (M. Kaňuch)

Sk. 5, 1-11 (M. Kaňuch)

Sk. 5, 12-16 (M. Kaňuch)

Sk. 5, 17-42 (M. Kaňuch)

Sk. 6, 1-7 (M. Kaňuch)

Sk. 6, 8-15 (M. Kaňuch)

Sk. 7, 1-53 (M. Kaňuch)

Sk. 7, 54-60; 8, 1-4 (M. Kaňuch)

Sk. 8, 5-13 (M. Kaňuch)

Sk. 8, 14-25 (M. Kaňuch)

Sk. 8, 26-40 (M. Kaňuch)

Sk. 9, 1-9 (M. Kaňuch)

Sk. 9, 10-19 (M. Kaňuch)

Sk. 9, 19b-30 (M. Kaňuch)

Sk. 9, 31-43 (M. Kaňuch)

Sk. 10, 1-8 (M. Kaňuch)

Sk. 10, 9-23 (M. Kaňuch)

Sk. 10, 24-48 (M. Kaňuch)

Sk. 11, 1-18 (M. Kaňuch)

Sk. 11, 19-30 (M. Kaňuch)

Sk. 12, 1-24 (M. Kaňuch)

Sk. 12, 25; 13, 1-12 (M. Kaňuch)

Sk. 13, 13-52 (M. Kaňuch)

Sk. 14, 1-20 (M. Kaňuch)

Sk. 14, 21-28 (M. Kaňuch)

Sk. 15, 1-29 (M. Kaňuch)

Sk. 15, 30-41 (M. Kaňuch)

Sk. 16, 1-18 (M. Kaňuch)

Sk. 16, 19-40 (M. Kaňuch)

Sk. 17, 1-15 (M. Kaňuch)

Sk. 17, 16-34 (M. Kaňuch)

Sk. 18, 1-22 (M. Kaňuch)

Sk. 18, 23-28 (M. Kaňuch)

Sk. 19, 1-10 (M. Kaňuch)

Sk. 19, 11-22 (M. Kaňuch)

Sk. 19, 23-40 (M. Kaňuch)

Sk. 20, 1-16 (M. Kaňuch)

Sk. 20, 17-38 (M. Kaňuch)

Sk. 21, 1-14 (M. Kaňuch)

Sk. 21, 15-26 (M. Kaňuch)

Sk. 21, 27-40 (M. Kaňuch)

Sk. 22, 1-21 (M. Kaňuch)

Sk. 22, 22-30; 23, 1-11 (M. Kaňuch)

Sk. 23, 12-35 (M. Kaňuch)

Sk. 24, 1-27 (M. Kaňuch) – z tech. príčin sa bude nahrávať znova

Sk. 25, 1-27 (M. Kaňuch)

Sk. 26, 1-32 (M. Kaňuch)

Sk. 27, 1-44; 28, 1-10 (M. Kaňuch)

Sk. 28, 11-31 (M. Kaňuch)