Modlitebné stretnutia

...mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého...

Stretnutia tých, ktorým horí srdce pre modlitby ...

1. a 3. streda v mesiaci online cez ZOOM Meeting ID: 830 0138 4571 Passcode: ZOOMEcavZA
2. a 4. streda v mesiaci prezenčne v zborovej sieni

Prehľad termínov stretnutí počas júna:

  • 1.6. - Online modlitby cez ZOOM 18:00.
  • 8.6. - Prezenčné modlitby - zborovka 18:00.
  • 15.6. -  Online modlitby cez ZOOM 18:00. (modlitby za staršiu generáciu)
  • 22.6. - Spolu na chválach a modlitbách -  kostol 18:00.
  • 29.6. - Zdieľanie, vyhodnotenie modlitebných stretnutí, modlitby - zborovka/záhrada - 18:00.
VEČER MODLITIEB A CHVÁL K DUCHU SVÄTÉMU
(úvodné slovko, modlitby, chvály, čas ticha, Večera Pánova, spoločenstvo)
Kedy: 3.6. piatok - 20:00 - 24:00
Kde: zborová miestnosť/kostol
- odvoz v rámci Žiliny po 24:00 zabezpečíme

Termíny stretnutí: streda od 18:00 hod.

Miesto stretnutí: prezenčne v zborovej sieni / online formou cez aplikáciu ZOOM Meeting ID: 830 0138 4571 Passcode: ZOOMEcavZA

Zodpovedná osoba: Lucka Kozáková