Modlitebné stretnutia

...mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého...

Stretnutia tých, ktorým horí srdce pre modlitby ...

1. a 3. streda v mesiaci online cez ZOOM Meeting ID: 830 0138 4571 Passcode: ZOOMEcavZA
2. a 4. streda v mesiaci prezenčne v zborovej sieni

Prehľad termínov stretnutí počas októbra:

  • 6.10. - online modlitby
  • 13.10. - prezenčne v kostole - základ
  • 20.10. - online modlitby
  • 27.10. - chvály a modlitby - prezenčne v kostole - základ

Termíny stretnutí: streda od 18:00 hod.

Miesto stretnutí: prezenčne v zborovej sieni / online formou cez aplikáciu ZOOM Meeting ID: 830 0138 4571 Passcode: ZOOMEcavZA

Zodpovedná osoba: Lucka Kozáková