Modlitebné stretnutia

Stretnutia tých, ktorým horí srdce pre modlitby…

Modlitba je intímny čas s Bohom. Modlíme sa, lebo chceme byť s Ním. Vstupujeme do Božej prítomnosti lebo túžime byť blízko Jeho srdca. Ucitevame Ho, chválime, ďakujeme. Prosíme a duchovne zápasíme za seba, za blízkych, za cirkev, mesto, krajinu. Žehnáme a veríme, že mnoho zmôže modlitba spravodlivého. Modlitba, v súlade s Božím Slovom, hýbe Božím srdcom. Je to vzácny a špeciálny čas a aj ty si pozvaný zažiť ho spolu s nami v našom modlitebnom spoločenstve.

Sprievodné aktivity modlitebného spoločenstva 2022/2023

  • Október/November - Kurz: Ako sa Modliť? (P. Greig)
  • December - Adventná modlitebná reťaz
  • Apríl - Pôstna modlitebná reťaz
  • Máj - Večer modlitieb a chvál k Duchu Svätému
  • Jún - tímová víkendovka/výlet
  • každý tretí piatok v mesiaci sa modlíme za konkrétne služby v našom zbore
  • Modlitebné ekumenické stretnutia za mesto Žilina a Žilinský kraj - v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline - každý 3. štvrtok v mesiaci o 18:00 hod.

Termíny stretnutí: Piatky 17:00 - 18:30 hod.

Miesto stretnutí: Fara - dolný byt (kostolnícky)

Kontakt: modlitbyecavza@gmail.com

Zodpovedná osoba: Lucka Kozáková

Modlitebný tím: Vlastička Jakubišinová, Lydka Boldizsárová, Ľudka Fraňová, Lenka Janotková, Mirka Uhrinová, Marián Kaňuch, Miro Kozák, Maťo Janotka