Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

31.03.2024, Zmena času Večerných služieb Božích
15.-21.04.2024, Plán aktivít na týždeň
Podpora pre Stážistku
21.04.2024, Close Harmony Friends – koncert
16.04.2024, Stretnutie strednej generácie 40 plus
17.04.2024, MaMi klub
17.04.2024, Biblická hodina
18.04.2024, Stretnutie seniorov
19.04.2024, KOD (Konfirmácia a Dorast)