Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

Prihláška na vyučovanie konfirmácie
21.09.2023, Stretnutie seniorov
21.09.2023, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
22.09.2023, Modlitebné stretnutia
22.09.2023, Mládež
Stretávanie rodín každú 2. a 4. nedeľu
26.09.2023, Stretnutia strednej generácie
27.09.2023, MaMi klub
27.09.2023, Biblická hodina