Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

8.8.2021, Výročný zborový konvent a voľba generálneho dozorcu ECAV
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky EMŠ Žilina
Hľadáme pomocnú pracovnú silu do EMŠ
13.-16.8.2021, KRT
18.-22.8.2021, Detský hudobný tábor
21.-26.8.2021, Dorastovo-mládežnícky tábor
26.-29.8.2021, Misijné dni VD ECAV
19.9.2021, Dištriktuálny deň VD ECAV
Modlitebné spoločenstvo ECAV