Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

27.9.2020, Návšteva služieb Božích v CZ Súľov
Prihláška na vyučovanie konfirmácie
30.9.2020, Biblická hodina
28.9.-2.10.2020, Týždeň kresťanskej kultúry
1.10.2020, Stretnutie 25+
2.10.2020, Dorast + konfirmačné vyučovanie (KOD 15:30)
2.10.2020, Mládež
7.10.2020, MaMi klub
11.10.2020, Posviacka organu v Žiline