Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

Zmenené konanie služieb Božích a zborového života
31.10.2021, Rozhlasové služby Božie zo Žiliny
Jedno voľné miesto v škôlke
27.10.2021, Biblické štúdium (Biblická hodina)
27.10.2021, MaMi klub
27.10.2021, Večer chvál a modlitieb
03.11.2021, Zborové modlitby – online
04.11.2021, Stretnutie 25+
05.11.2021, KOD