Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

Online prenosy z našich služieb Božích
01.02.2023, MaMi klub
01.02.2023, Biblická hodina
02.02.2023, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
03.02.2023, Zborové modlitby
03.02.2023, KÓD (Konfirmácia a dorast)
03.02.2023, Mládež
09.02.2023, Stretnutie žien
Stretávanie rodín každú 2. a 4. nedeľu