Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

04.09.2024, MaMi klub
05.09.2024, Stretnutie žien
05.09.2024, Pri stole (25+ stretnutie mladých dospelých a strednej generácie)
06.09.2024, KOD (Konfirmácia a Dorast)
06.09.2024, Modlitebné stretnutia
10.09.2024, Stretnutie strednej generácie 40 plus
Nové technické vybavenie pre projekciu
11.09.2024, Biblická hodina
20.06.2024, Stretnutie seniorov