Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa/ky EMŠ Žilina
11.06.2023, Zborový deň
3.–7.7.2023, Anglický enviro tábor ECAV ZA
16.-17.6.2023, Zber potravín a drogérie pre núdzne rodiny
08.06.2023, Stretnutie žien
09.06.2023, Zborové modlitby
09.06.2023, KOD (Konfirmácia a Dorast)
09.06.2023, Mládež
1.6.-15.9.2023, Zber školských pomôcok pre deti zo sociálne slabých rodín