Oznamy

Nadchádzajúce udalosti a dôležité oznamy

4.12.2020, Minikonferencia EVS
Jesseho strom – Adventný kalendár
Oznam o konaní Služieb Božích
Večera Pánova pre starších a imobilných
Besiedka online cez Zoom
9.12.2020, Adventné služby Božie
9.12.2020, Online modlitby cirkevného zboru
11.12.2020, KOD
11.12.2020, Mládež online