Ľudia

Zistite viac o vedení a presbyteroch zboru

_staff: marian kanuch

zborový farár

Mgr. Marián Kaňuch, PhD.

zborový farár a senior Turčianskeho seniorátu

vyštudoval EBF Univerzity Komenského v Bratislave. Veľa premýšľa o misijnej podstate cirkvi a prakticky o ňu usiluje. Rád číta knihy, pozerá filmy, počúva hudbu a bavia ho nové technológie. Dobre si oddýchne pri hraní futbalu, behaní, na bicykli v horách a prechádzkach s manželkou Olinkou. Veľmi rád cestuje, najmä po krajinách, ktoré sú autenticky späté s Ježišom a ranou cirkvou.

zborový dozorca

Ján Šimko

Je ženatý, hrdý otec dvoch dcér a syna. Zaujíma ho všetko, čo sa týka mestskej hromadnej dopravy. Má rád zodpovedný prístup a dobre odvedenú prácu. Fascinujú ho nové technológie, ale aj dobrá hudba. Rád objavuje nové veci a skúša nové postupy. Cirkevný zbor je pre neho domovom Božieho ľudu, otvorený všetkým generáciám. Preto rád pomáha pri jeho budovaní. Ak mu ostane voľný čas, rád si prečíta napínavú knihu či zahrá futbal. Oddýchne si aj pri kosení záhrady, behaní či prechádzkach.

jan simko
_staff: olga kanuchova

zborová farárka

Mgr. Oľga Kaňuchová

vyštudovala EBF Univerzity Komenského v Bratislave

S manželom Mariánom a spolupracovníkmi slúži v ECAV ZA. Uvedomuje si, že len z Božej milosti je tým, kým je a je vďačná Pánu Bohu za Jeho lásku. Má túžbu, aby cez rozhovory, vyučovanie náboženstva, krsty, sobáše, pohreby, Ma-Mi kluby... Boh prehováral do životov ľudí. Rada sa s manželom prechádza, chodí na túry, korčuľuje, bicykluje, pláva, číta knihy a má rada kvety, najmä orchidey.

zástupca zborového dozorcu

Ján Lábaj

style="max-width:250px;"
_staff: jozef havrila

námestný farár na kaplánskom mieste

Mgr. Jozef Havrila

vyštudoval EBF Univerzity Komenského v Bratislave

Žije v Rajci v rodinnom dome s manželkou Elenou a dcérou Jankou. Napriek dôchodkovému veku rád poslúži Božím slovom v cirkevnom zbore (CZ) i senioráte. Teší sa z každej dobrej akcie v CZ, senioráte i celej cirkvi, a je často zarmútený, keď ľudia v cirkvi nevedia nájsť spoločnú reč. Relaxuje na záhrade, s vnúčatami, pri dobrom filme, časopise a pri športe.

pracovník s dorastom a mládežou

Mgr. Marián Lajda

Vyštudoval program Misijná práca s deťmi a mládežou na Žilinskej univerzite a magisterský titul získal na EBF Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa aj ďalších vzdelávaní so zameraním na teológiu a prácu s mládežou. Mládež pre neho nie je len budúcnosť cirkvi, ale radšej ju vníma ako jej neoddeliteľnú súčasť už dnes. S manželkou Romankou tvoria pár, ktorý sa navzájom posilňuje a dopĺňa. Je otcom malej Viktórie. Má rád pokoj, rád vyučuje, varí a rád hrá hry (stolové aj počítačové).
Kontakt: 0902 354 540, lajdamajo@gmail.com

_staff: marian lajda
_staff: jela zvarikova

administratívny pracovník

Jela Zvaríková

prvý kontakt na fare

Má na starosti chod farského úradu, plní úlohy zadané vedením zboru. Je mamou vysokoškoláka. Rada športuje, jazdí na kolobežke a chodí na turistiku. Je z nej nadšený cestovateľ, rada objavuje nové miesta.

Kurátori

 • Ivan Jurčaga: kurátor Žilina
 • ........: kurátor Rajec

Presbyteri

 • Ján Beňuch: presbyter - zástupca bohoslužobného výboru
 • Michal Gondžár: presbyter za vnútornú misiu (deti)
 • Anna Ladecká: presbyter - zástupca vnútromisijného výboru
 • Oľga Lenková: presbyter za vnútornú misiu (seniori)
 • Adam Rajčan: presbyter za vnútornú misiu (dorast a mládež)
 • Gabriela Svrčková: presbyter za diaspóru Čadca
 • Zuzana Ševčíková: presbyter - zástupca revízneho výboru
 • Ján Šimočko: presbyter za vonkajšiu misiu
 • Ida Thielová: presbyter - zástupca diakonického výboru
 • Ivan Trepáč: presbyter - právny zástupca, dozorca Turčianskeho seniorátu
 • Lukáš Varga: presbyter - zástupca hospodárskeho výboru
 • Alena Vitkovská: presbyter - zástupca modlitebného spoločenstva

Kantori

 • Ján Beňuch - Žilina
 • Marta Gáborová - Žilina
 • Miroslava Maková - Žilina
 • Milada Golierová - Rajec
 • Marián Lehotský - Čadca