Pri stole

Stretnutia pre mladých a dospelých...

Stretnutia Pri stole sú určené pre mladých dospelých ľudí, ktorí končia alebo skončili štúdium na VŠ, ľudí, ktorí začínajú dospelácky život (práca, rodina ) a pre mladé rodiny s deťmi, ktoré ešte nechodia na ZŠ (stráženie detí nemáme zabezpečené).

Keďže jedlo je výborným nástrojom na začatie rozhovorov, rozhodli sme sa o spoločnú večeru. Stretnutia sú zamerané na budovanie vzťahu s Pánom Bohom a na prehĺbenie vzťahov medzi nami. Na stretnutí býva krátky program, kde máme tému, spoločné chvály a nakoniec spoločnú večeru pri stole, kde môžeme pokračovať v diskusiách a rozhovoroch.

Termíny stretnutí: 1. a 3. štvrtok v mesiaci o 17:30 hod.

Miesto stretnutí: zborová sieň ECAVZA (vchod z boku kostola)

Zodpovedná osoba: Anna Ladecká, 0948 405 695

Instagram