Stretnutia rodín

Stretnutia pre rodiny s deťmi školákov

Stretnutia rodín sú pravidelné stretnutia rodín, ktoré mávame po skončení Služieb Božích v zborovej miestnosti.
Začíname krátkym spoločným programom, po ktorom naše deti odchádzajú na svoj detský program a my, rodičia, máme vzácny a nerušený priestor pri Božom slove, zdieľaní sa a modlitbách. Potom sa znova všetci stretávame k spoločnému obedu.

Tieto stretnutia, spoločné aktivity, ako aj výlety organizujeme s cieľom povzbudzovať jednotlivé rodiny k tomu, aby sa Pán Boh stával centrom ich manželského a rodinného života a aby sa Ním nechávali navigovať vo výzvach každodenných dní. Súčasne vytvárame priestor pre ešte lepšie spoznávanie sa našich detí, školákov, aby si vytvárali priateľstvá v rámci cirkevného zboru.

Srdečne vás pozývame.

Termíny stretnutí: 2. a 4. nedeľa v mesiaci po skončení služieb Božích.

Miesto stretnutí: zborová sieň ECAVZA (vchod z boku kostola)

Zodpovedná osoba: Lenka Janotková, 0918 828 370