Close
Log In using Email
Video positioning image

Ester 1, 10-22

Ester 1, 10-22 - Neposlušnosť kráľovnej (Marián Kaňuch)
2. Mojžišova 20, 16 VIII. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 15 VII. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 14 VI. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 13 V. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 12 IV. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 9-11 III. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 7 II. Božie prikázanie
2. Mojžišova 20, 1-6 I. Božie prikázanie
2. Mojžišova 17, 1-16 Voda zo skaly, víťazstvo nad Amálékom
2. Mojžišova 16, 1-36 Prepelice a manna
2. Mojžišova 15, 1-27 Chválospev, Horké vody v Máre
2. Mojžišova 14, 1-31 Prechod cez Červené more
2. Mojžišova 10, 1-29 Ôsma a deviata rana: kobylky a tma
2. Mojžišova 9, 13 – 35 Siedma rana: krupobitie
2. Mojžišova 7, 14 – 8, 15 Prvé tri rany na Egypt
2. Mojžišova 6, 2 – 7, 1-13 Druhé Mojžišovo poverenie
2. Mojžišova 5, 1-23; 6, 1 Mojžiš a Áron pred faraónom
2. Mojžišova 4, 18-31 Mojžišov návrat do Egypta
2. Mojžišova 3,11-4,17 5 Mojžišových výhovoriek
2. Mojžišova 3, 1-10 Mojžišovo poverenie
2. Mojžišova 2, 11-25 Mojžišov útek k Midjáncom
2. Mojžišova 2, 1-10 Narodenie Mojžiša
2. Mojžišova 1, 8-22 Utláčanie Izraelcov v Egypte
2. Mojžišova 1,1-7 Úvod
1. Mojžišova 49-50 Jákobova smrť, Jozefova smrť
1. Mojžišova 48-49 Jákobove požehnanie
1. Mojžišova 47 Jákob pred faraónom
1. Mojžišova 45-46 Jákobova cesta do Egypta
1. Mojžišova 44-45 Jozef skúša bratov, Jozef sa dáva poznať bratom
1. Mojžišova 43 Druhá cesta Jozefových bratov do Egypta
1. Mojžišova 42 Prvá cesta Jozefových bratov do Egypta
1. Mojžišova 41 Jozef vykladá faraónove sny
1. Mojžišova 40 Jozef vykladá sny
1.Mojžišova 39 Jozef u Pótifara
1.Mojžišova 38 Júda a Támar
1. Mojžišova 37:12-36 Bratia predajú Jozefa do Egypta
1. Mojžišova 37:1-11 Jozefove sny
1. Mojžišova 35:16-29 Narodenie Benjamína, smrť Ráchel a Izáka
1. Mojžišova 35:1-15 Jákobov návrat do Bételu
1.Mojžišova 34:1-31 Pomsta nad Síchemom za Dínu
1.Mojžišova 33:1-20 Jákobovo zmierenie s Ézavom
1.Mojžišova 32:1-33 Jákob sa pripravuje na stretnutie s Ézavom
1.Mojžišova 31:22-54 Lában prenasleduje Jákoba, Lábanovo zmierenie s Jákobom
1.Mojžišova 31:1-21 Jákobov odchod od Lábana
1.Mojžišova 30:25-43 Jákobovo bohatstvo
1.Mojžišova 29:15-35, 30:1-24 Jákobova ženba, Jákobove deti
1.Mojžišova 29:1-14 Jákobov príchod k Lábanovi
1.Mojžišova 28:10-22 Jákobov sen
1.Mojžišova 27:41-28:9 Jákob musí odísť
1.Mojžišova 27:1-40 Jákob uchvacuje otcovo požehnanie
1.Mojžišova 26:23-35 Izákovi sa druhý krát zjavuje Hospodin
1.Mojžišova 26:1-22 Izák v Geráre
1.Mojžišova 25:27-34 Ézav predáva svoje prvorodenstvo
1.Mojžišova 25:19-26 Narodenia Ézava a Jákoba
1.Mojžišova 25:1-18 Abrahámova smrť
1.Mojžišova 24:28-67 Rebeka sa stáva Izákovou manželkou
1.Mojžišova 24:10-27 Abrahámov sluha sa stretáva s Rebekou
1.Mojžišova 24:1-9 Abrahám posiela sluhu, aby našiel Izákovi nevestu
1.Mojžišova 21:22-34 Abrahámova zmluva s Abimelechom
1.Mojžišova 21:9-21 Vyhnanie Hagary a Izmaela
1.Mojžišova 21:1-8 Narodenie Izáka
1.Mojžišova 20:1-18 Abrahám opakuje svoj hriech
1.Mojžišova 19:30-38 Hriech Lotových dcér
1. Mojžišova 18:1-21 Abrahámova pohostinnosť
1. Mojžšiova 17 Zmluva a obriezka
1. Mojžišova 16 Hagar a Izmael
1. Mojžišova 15 Hospodinova zmluva s Abrámom
1. Mojžišova 14 Abrahámovo víťazstvo
1. Mojžišova 12-13 Abrám v Egypte
1. Mojžišova 12: 1-9 Povolanie Abráma
1. Mojžišova 1, 20-31
1. Mojžišova 11, 10-32 Šémov rodokmeň
1. Mojžišova 11, 1-9 Babylonská veža
1. Mojžišova 10 Noáchovo potomstvo – rodokmeň národov
1. Mojžišova 9, 18-26 Noachova kliatba a požehnania
1. Mojžišova 8, 1-22 Koniec potopy
1. Mojžišova 7, 1-24 Potopa
1. Mojžišova 6, 9-22 Stavba korábu
1. Mojžišova 6, 1-8
1. Mojžišova 5, 1-32
1. Mojžišova 4, 17-26
1. Mojžišova 3, 14-24
1. Mojžišova 3, 1-13
1. Mojžišova 2, 18-25
1. Mojžišova 2, 4b-17
1. Mojžišova 2, 1-4a
1. Mojžišova 1, 3-19
1. Mojžišova 1, 1-2
Ester 10, 1-3
Ester 9, 20-32
Ester 9, 1-19
Ester 8, 1-17
Ester 7, 1-10
Ester 6, 1-14
Ester 5, 1-14
Ester 4, 1-17
Ester 2, 19-23; 3, 1-15
Ester 2, 1-18
Ester 1, 10-22
Ester 1, 1-9
Skutky apoštolov 28, 13-31
Skutky apoštolov 27, 1-44; 28, 1-10
Skutky apoštolov 26, 1-32
Skutky apoštolov 25, 1-27
Skutky apoštolov 23, 12-35
Skutky apoštolov 22, 22-30; 23, 1-11
Skutky apoštolov 22, 1-21
Skutky apoštolov 21, 27-40
Skutky apoštolov 21, 15-26
Skutky apoštolov 21, 1-14
Skutky apoštolov 20, 17-38
Skutky apoštolov 20, 1-16
Skutky apoštolov 19, 23-40
Skutky apoštolov 19, 11-22
Skutky apoštolov 19, 1-10
Skutky apoštolov 18, 23-28
Sk. 18, 1-22 (M. Kaňuch)
Sk. 17, 16-34 (M. Kaňuch)
Sk. 17, 1-15 (M. Kaňuch)
Sk. 16, 19-40 (M. Kaňuch)
Sk. 16, 1-18 (M. Kaňuch)
Sk. 15, 30-41 (M. Kaňuch)
Sk. 15, 1-29 (M. Kaňuch)
Sk. 14, 21-28 (M. Kaňuch)
Sk. 14, 1-20 (M. Kaňuch)
Sk. 13, 13-52 (M. Kaňuch)