Close
Log In using Email

Slovo, ktoré otvára oči

Ranná kázeň: 2Kr (6, 15-17) „Keď sluha Božieho muža včasráno vstal a vyšiel von, zbadal, že mesto je obkľúčené vojskom, koňmi a vojnovými vozmi. Jeho sluha mu povedal: Beda, pane môj, čo si počneme? On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi. Potom sa Elízeus modlil: Hospodine, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Hospodin otvoril sluhove oči a videl, že vrch okolo Elízea bol plný koní a ohnivých vozov.“ Káže: Marián Kaňuch