Close
Log In using Email
Video positioning image

Ježiš sa obetuje za teba

Večerná kázeň: L(22, 7-20) I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im: Choďte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni Mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí (už) prichystanú; tam (ho) pripravte. Išli teda a našli, ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a dvanásti apoštolovia s Ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr, ako by som trpel; lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a deľte sa medzi sebou; lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vínneho kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás." Káže: Olinka Kaňuchová
Náš postoj k blížnemu na jeho životných cestách
Slová, ktoré dvíhajú
Je to ozaj tak ľahké/ťažké uveriť?
Urob to inak
Možnosť povedať nie
Neboj sa, nič ti nebude chýbať
Buďme dobrej mysle
4. nedeľa po Svätej Trojici
Boh dvíha „neúspešných”
Nemusíš byť stratený
Stratený a nájdený
Na čo všetko sa vyhovárame?
Oci, kam pozeráš?
1. nedeľa po Svätej Trojici
Láska je kľúč
2. slávnosť svätodušná
Kto príde neoľutuje
Dva dôležité dátumy
Nedeľa po vstúpení
Keď čakáme …
Na čo čakáš ty teraz?
Modlitba – teória a prax
Keď sa stretnú dve ženy
Cantate-spievajte
Kristova prítomnosť vysiela
Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela
Ježiš je tvoj dobrý pastier
Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela
Ježiš vymazal/zaplatil tvoj dlh
Na konci so silami
Čo povie o Veľkej noci tvoj syn?
Návod pre ťažké obdobia tvojho života
Ježiš sa ti prihovára
Pozdvihni oči
Ježiš sa obetuje za teba
Ježiš prichádza k tebe
Barabáš alebo Ježiš?
Ježišova perspektíva, keď zažívaš odsúdenie
Chlieb života
To, čo hľadáš, má Pán Ježiš
Milosť pre každého
Zobuďme Ježiša
Modlitba a pôst
Boj s pokušeniami
Keď nami zatrasie život, udrží nás Jeho prítomnosť
Potrebujeme sa
Odkaz … (s Ježišom / bez Ježiša)
Slovo večného života
Keď rozhoduje práve tvoj krok
Neváhaj, poď. Si pozvaný
Ježišovo premenenie
Vyjdi von, moja milovaná
Príde, keď si najslabší
Dá sa to aj inak
Pozvi aj Ježiša
Otvorené srdce aj dom
Bez pokánia to nejde
Nie je vôľou Otca nebeského, aby niekto zahynul
Dar pre Ježiša
On je s nami, preto nie sme sami
Ty si Boh, ktorý ma vidí