Close
Log In using Email
Video positioning image

Neváhaj, poď. Si pozvaný

Ranná kázeň: 2S(9, 1-13) „Potom Dávid povedal: Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? V Saulovom dome bol sluha menom Cíbá. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal: Ty si Cíbá? On odpovedal: Áno, tvoj sluha. Nato kráľ povedal: Nieto už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Nato Cíbá odpovedal kráľovi: Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na nohy. Kráľ sa ho opýtal: Kdeže je? Cíbá odpovedal kráľovi: Je v dome Amíélovho syna Máchíra v Lódebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amiélovho syna Máchíra z Lódebáru. KeďMefibóšet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibóšet! Ten odpovedal: Ajhľa, tvoj sluha. Dávid mu povedal: Neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula; a budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal: Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako som ja? Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbú a povedal mu: Všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia, a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil; ale Mefibóšet, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíbá mal pätnásť synov a dvadsať sluhov. Cíbá odpovedal kráľovi: Tvoj služobník urobí celkom tak, ako môj pán, kráľ, prikázal svojmu služobníkovi. Mefibóšet však jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Mefibóšet mal malého syna menom Míchá. Všetci obyvatelia Cíbóvho domu sa stali Mefibóšétovými služobníkmi. A Mefibóšet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedával pri kráľovom stole. Ale bol krivý na obe nohy.“ Káže: Marián Kaňuch
Milostivý Boh, ktorý videl môj rok
Keď je Boh prítomný
Vyrušenie počas Vianoc
Láska prichádza k tebe
On je s nami, nebojte sa
Keď detská viera dospieva
Odvážni pripravovatelia cesty Pánovi
Pomaly, ale nezastaviteľne
Keď to chceš potichu ukončiť
Otvor, prichádza
Aj koniec môže byť začiatok
Viac ako si dokážeme predstaviť
Keď nevedome ničím
Odpustenie
Návrat k podstate cirkvi
Svetlo v tmách
Dobrý život
Reštart tvojho života začína dnes (3. časť)
Keď plán zlyhá
Reštart tvojho života začína dnes (2. časť)
Unavený a vyčerpaný
Reštart tvojho života začína dnes (1. časť)
Kráčať v Jeho sile
Nech prúdi spravodlivosť a pokoj
15. nedeľa po Svätej Trojici
Dážď je už na obzore
Buď zvedavý
Náš postoj k blížnemu na jeho životných cestách
12. nedeľa po Svätej Trojici
Slová, ktoré dvíhajú
Je to ozaj tak ľahké/ťažké uveriť?
Urob to inak
9. nedeľa po Svätej Trojici
Odpustenie je sloboda
Možnosť povedať nie
Neboj sa, nič ti nebude chýbať
6. nedeľa po Svätej Trojici
Buďme dobrej mysle
4. nedeľa po Svätej Trojici
Boh dvíha „neúspešných”
Nemusíš byť stratený
Stratený a nájdený
Na čo všetko sa vyhovárame?
Oci, kam pozeráš?
1. nedeľa po Svätej Trojici
Láska je kľúč
2. slávnosť svätodušná
Kto príde neoľutuje
Dva dôležité dátumy
Nedeľa po vstúpení
Keď čakáme …
Na čo čakáš ty teraz?
Modlitba – teória a prax
Keď sa stretnú dve ženy
Cantate-spievajte
Kristova prítomnosť vysiela
Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela
Ježiš je tvoj dobrý pastier
Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela
Ježiš vymazal/zaplatil tvoj dlh
Na konci so silami
Čo povie o Veľkej noci tvoj syn?
Návod pre ťažké obdobia tvojho života
Ježiš sa ti prihovára
Pozdvihni oči
Ježiš sa obetuje za teba
Ježiš prichádza k tebe
Barabáš alebo Ježiš?
Ježišova perspektíva, keď zažívaš odsúdenie
Chlieb života
To, čo hľadáš, má Pán Ježiš
Milosť pre každého
Zobuďme Ježiša
Modlitba a pôst
Boj s pokušeniami
Keď nami zatrasie život, udrží nás Jeho prítomnosť
Potrebujeme sa
Odkaz … (s Ježišom / bez Ježiša)
Slovo večného života
Keď rozhoduje práve tvoj krok
Neváhaj, poď. Si pozvaný
Ježišovo premenenie
Vyjdi von, moja milovaná
Príde, keď si najslabší
Dá sa to aj inak
Pozvi aj Ježiša
Otvorené srdce aj dom
Bez pokánia to nejde
Nie je vôľou Otca nebeského, aby niekto zahynul
Dar pre Ježiša
On je s nami, preto nie sme sami
Ty si Boh, ktorý ma vidí