Close
Log In using Email
Video positioning image

Byť s Bohom

Ranná kázeň: Mt(3, 16-17) „Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo." Káže: Marián Kaňuch