Close
Log In using Email
Video positioning image

Vďačnosť za Jeho dielo

Ranná kázeň: Mk(15, 39) „Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!" Káže: Marián Kaňuch