Close
Log In using Email
Video positioning image

Rozhodujúca konfirmačná otázka

Večerná kázeň: 2Tim(1, 7-8) „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium." Káže: Lenka Janotková