Close
Log In using Email
Video positioning image

Hovoriť s Bohom

Ranná kázeň: L(24, 50-53) „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Amen.“ Káže: Marián Kaňuch