Close
Log In using Email
Video positioning image

Ty si môj milovaný/milovaná

Ranná kázeň: L(3, 21-22) „Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na Neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo." Káže: Olinka Kaňuchová