Close
Log In using Email
Video positioning image

Vitamíny pre vzťah

Ranná kázeň: Mk(10, 1-9) „Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval. I pristúpili farizeji a pokúšajúc Ho, spýtali sa: Či je mužovi dovolené prepustiť manželku? Odpovedal im: Čo vám prikázal Mojžiš? A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju. Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie. Od počiatku stvorenia však stvoril ich Boh ako muža a ženu. Preto opustí človek otca i matku a bude sa pridŕžať svojej manželky, a budú dvaja jedno telo; takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!“ Káže: Olinka Kaňuchová