Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - 28.5.2016, Ekumenické modlitby za mesto Žilina
  2. - 29.5.2016, Inštalácia D.Beňucha
  3. - 29.5.2016, Seniorátne stretnutie žien TUS
  4. - 5.6.2016, Konfirmácia 2016
  5. - 12.6.2016, Zborový deň