Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - 15.7.-21.7.2016, KECY camp – misijný tábor pre stredoškolákov
  2. - 500 dní modlitieb za cirkev
  3. - 8.-12.9.2016, Po stopách Martina Luthera
  4. - Prosba o bývanie
  5. - 10.7.-16.7.2016, Detský letný tábor