Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - 17.1.2017, Kto má v rukách náš čas
  2. - Stretnutia 25+
  3. - 18.1.-25.1.2017, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  4. - 28.1.2017, Třinec, Konferencia pre mužov
  5. - 29.1.2017, Dištriktuálna ofera pre CZ Hybe