Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2018:


„Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú."

Izaiáš 40,31

Oznamy

  1. - 20.6.2018, MaMi klub
  2. - 20.6.2018, Biblická hodina
  3. - 20.6.2018, Zasadnutie zborového presbyterstva
  4. - 21.6.2018, Stretnutie 25+
  5. - 23.4.2018, Prezentácia knihy