Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - 24.9.-1.10.2016, Týždeň kresťanskej kultúry
  2. - Stretnutia 25+
  3. - Vyučovanie náboženstva 2016/2017
  4. - 1.10.2016, Zborová brigáda
  5. - 2.10.2016, Poďakovanie za úrody zeme