Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - 24.6.2016, Chválový večer
  2. - 8.-12.9.2016, Po stopách Martina Luthera
  3. - Prosba o bývanie
  4. - 25.6.2016, Vernisáž výstavy fotografií Jozefa Feilera
  5. - 26.6.2016, Požehnanie detí žiakov, študentov a pedagógov na konci školského roku