Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2017:


„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť."

Žalospevy 3, 22-23

Oznamy

  1. - 28.-29.10.2017, Pripomienka reformácie
  2. - Evanjelické služby Božie v RTVS v nasledujúcom týždni
  3. - 18.10.2017, Biblická hodina
  4. - 19.10.2017, 25+
  5. - 21.10.2017, Zborová brigáda