Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Informácie o zbore

Call To Action

Socialize

Heslo cirkevného zboru

„V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Fil 2, 22 & 2.Kor 5,14a

Verš 2016:


„Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On."

1J 2,6

Oznamy

  1. - Výročná kňazská správa 2016
  2. - 21.2.2017, VŠ mládež
  3. - 22.2.2017, Biblická hodina
  4. - 24.2.2017, Mládežnícky ples
  5. - Zdravotné pomôcky