Close
Log In using Email

Ako zostať človekom

Ranná kázeň: Ako zostať človekom (Zj 1, 17-18) „Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕtvy; On však položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“