Close
Log In using Email

Prezieravá múdrosť

Ranná kázeň: Ž 90, 12 „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ Káže: Olinka Kaňuchová