Close
Log In using Email

Požehnaný a posvätený odpočinok

Ranná kázeň: 1M 2, 2-3 "Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať." Káže: Marián Kaňuch