Close
Log In using Email

Štedrosť, ktorá vyrušuje

Ranná kázeň: Štedrosť, ktorá vyrušuje (M 26, 6-13) „Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, prišla k Nemu žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti a vyliala Mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným! Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: Čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok; lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy.  Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb. Veru vám hovorím kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.“