Close
Log In using Email

Udrž si správny smer!

Ranná kázeň: 2Tim 1, 13-14 „Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás.“ Káže: Lenka Janotková