Close
Log In using Email

Izák alebo Izmael?

Ranná kázeň: Izák alebo Izmael? (1M 16, 1-6) „Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru – bolo to desať rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne – a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi  medzi mnou a tebou! 6Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. “ 1M 21,1-5: „Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. Abrahám dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil, a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák.”