Close
Log In using Email

Počúvať Pánov hlas

Večerná kázeň: Počúvať Pánov hlas (Sk 27, 23-26) „Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: ‚Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou.‘ Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme však doraziť k nejakému ostrovu.“