Close
Log In using Email

Pánovo zachraňujúce konanie

Večerná kázeň: Pánovo zachraňujúce konanie (Iz 43, 15-21) „Ja, Hospodin, som váš Svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; ľud, ktorý som si  utvoril, zvestovať bude moju chválu.“