Close
Log In using Email
Video positioning image

Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)

Ranná kázeň: Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť) „Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Brat môj, veľmi som sa totiž zaradoval a potešil z tvojej lásky, ktorou osviežuješ srdcia svätých. Preto, hoci v Kristovi by som ti smelo mohol rozkázať, čo sa ti patrí, pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. Bol ti síce kedysi neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.“ - Filemonovi 1, 1-11 Káže: Marián Kaňuch
Boží dar reči
Vidieť, že Pán koná v mojom živote
Pán Ježiš je naše svetlo
2. Sviatok vianočný
1. Sviatok vianočný
Štedrý večer
Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi
Úprimne nasledujme aj v ťažkostiach
Dnes ťa stretne Pán
Hodnoty kráľovstva Božieho
Kráľovstvo Božie prichádza
Očakávanie príchodu Pána Ježiša
Konfirmácia
Rozsvecujem alebo zhasínam?
Očakávanie na Pána v neistých časoch
Bdejte!
O poslednom súde
Posol dobrých správ
Pokračuj v ceste!
(Ne)premárnená príležitosť
Roztrúsení ale nie roztrasení!
Posviacka organu po generálnej oprave a pamiatka posvätenia chrámu (84. výročie)
Poďakovanie za úrody zeme
Bremeno ustarostenosti
Bolesť a radosť je súčasťou nových narodení
Istota v neistote
Nepodceňuj silu tvojej viery pri druhých
(Ne)naplnenie Božích snov s nami
Prezieravá múdrosť
Udrž si správny smer!
Praktické výzvy kresťanskej výzvy (II. časť)
Praktické výzvy kresťanskej výzvy (I. časť)
Oživujúce spomínanie
Odpúšťajúci Boh
Nájdenie strateného
Predvídať a konať!
Práca prinášajúca pokoj
Vzťahy!
Narodenie z Ducha
Požehnaný a posvätený odpočinok
Byť s ním sám!
Pán je pri nás vo všetkom čím žijeme
Odveké chodníky vedúce k pokoju – úvod
Povzbudenie v neistých časoch | SB ONLINE
Tabita – povzbudenie nielen pre ženy
Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych
Štedrosť, ktorá vyrušuje
Božie Slovo je blízko
Božia láska prekvapuje
Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky
Buďme pokojní, čas je v rukách Pánových
Čo je v živote dôležitejšie
Inšpirujúci príklad malého dievčaťa!
Pánovo zachraňujúce konanie
Ako zostať človekom
Počúvať Pánov hlas
Ako sa rozhodneš?
Keď nepôjdeš ty, pôjde niekto iný
Keď sme nalomenou trstinou
V službe Bohu
Božie znamenia v našich životoch a naša odpoveď na ne
Cesta nasledovania Pána aj cez ťažkosti
Izák alebo Izmael?
Opakujúce sa situácie v našich životoch
Nové začiatky od Pána
Božie zjavenie a jeho volanie k nasledovaniu