Close
Log In using Email

Práca prinášajúca pokoj

Ranná kázeň: 1M 2, 15 "Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.” Káže: Marián Kaňuch